Københavns Akvarieforening
Forsiden  Foreningen  Møder  Akvariebladet  Galleri  Faktasider  Links 

Forsiden / Foreningen / De gamle koryfæer / Leif Christensen
Leif Christensen

 
 
AKVARIEBLADET 1970:
 
Leif Christensen 50 år 27. november 1970
 

Leif Christensen, der den 27. november kan fejre sin 50 års fødselsdag, er vel bedst kendt blandt killi-fans, men mange andre akvarister kender dog også Leif Christensen, bl.a. fra hans tid som sekretær i Københavns Akvarieforenings bestyrelse og fra hans mange artikler i Akvariebladet, hvor han er en højt værdsat medarbejder. Hans lange artikelserie ”Fakta om fisk” vidner om en dyb indsigt i fiskenes verden.

 

Men når alt dette er sagt, så må det også siges, at det først og fremmest er killifiskene, der har Leif Christensens interesse. Det var da også helt naturligt, at det blev ham, der i sin tid blev leder af K.A.’s studiekreds for æglæggende tandkarper. Et job han påtog sig med glæde og stor arbejdsiver.

Efterhånden som studiekredsen blev større, var det da også naturligt, at gruppen skilte sig ud fra K.A. og blev til Copenhagen Killies, med Leif Christensen som den fødte igangsætter og formand. Igen et hverv han klarer på forbilledlig måde.

 

Hvem husker ikke den store separatudstilling af killifisk i forbindelse med Københavns Akvarieforenings store udstilling i 1968 i Det kgl. Haveselskabs udstillingsbygning på Frederiksberg Runddel. Denne, det første internationale Killishow i Danmark, kunne alene fremvise 125 udstillingsnumre, med deltagere fra mange lande. Selv fra USA kom der fisk til denne udstilling, der blev vidt berømt og var med til at slå Leif Christensens navn fast blandt killi-venner over hele kloden.

 

Leif Christensen har som dommer medvirket ved mange udstillinger både her hjemme og i udlandet, bl.a. i USA og flere gange i England. At han selvfølgelig er medlem af American Killifish Association, nævnes kun for fuldstændighedens skyld.

 

Copenhagen Killies, Københavns Akvarieforening og Akvariebladet har meget at sige Leif Christensen tak for, og mon ikke mange af vennerne vil benytte lejligheden til at slå et sving ud omkring Give Allé 27 i Kastrup den 27. november for at sige tak og ønske til lykke. Der er åbent hus sidst på formiddagen, og i hvert fald K.A. vil vide at være på pletten, og her i Akvariebladet siger vi på forhånd: Hjerteligt til lykke Leif.
 
JVR.

 
 
 AKVARIEBLADET 2001: 
 

 Leif Christensen 

 

Leif Christensen, en af de sidste store skikkelser fra Københavns Akvarieforenings velmagtsdage, er gået bort.

 

Gennem de mange år var Leif Christensen altid stærkt optaget af, at det gik godt for KA. Han var i flere år aktiv i bestyrelsen, og han var ikke bange for at tage en tørn, når foreningen havde problemer. Således overtog han posten som ansvarshavende redaktør for Akvariebladet den 1. januar 1973, da den daværende formand og redaktør, J. V. Rasmussen, havde nedlagt sine hverv og forladt KA efter kraftig intern uro. I 7 år passede han dette meget vigtige arbejde til gavn og glæde ikke blot for KA’s medlemmer, men for alle Akvariebladets læsere ud over landet.

 

Der var i årene efter J. V. Rasmussens afgang stigende problemer i foreningen. Leif tog derfor et initiativ og fik overtalt sin kollega i SAS, Poul Christensen, til at melde sig ind i KA. Hans dybere hensigt var at sikre sig en kandidat, der kunne hjælpe med til at få rettet op på tingene igen. Det blev der hurtigt brug for, og Poul Christensen blev først som sekretær og siden som formand primus motor i arbejdet med at få KA tilbage på sporet.

 

Leif forblev gennem årene trofast over for KA. I en årrække var han en samvittighedsfuld revisor af foreningens og Akvariebladets regnskaber og en kompetent dirigent på vore årlige generalforsamlinger.

 

Akvarister uden for KA forbinder nok først og fremmest navnet Leif Christensen med initiativtageren til og formanden for Copenhagen Killies, en lille, men indsigtsfuld gruppe af akvarister med fælles interesse for de ofte farvestrålende og altid interessante killifisk. Gruppen blev oprettet i slutningen af 60’erne. Den talte ud over Leif bl.a. dygtige akvarister som Kjeld Bo Larsen og Mogens Juhl.

 

Leif var i den lykkelige situation, at han via sit arbejde rejste en del, og at han kunne kombinlere en del af disse rejser med besøg på killiudstillinger rundt om i verden, eller besøge sine personlige venner i Sydamerika. Fra disse rejser bragte han en del fisk med hjem. Desuden havde han i en periode sit eget lille importfirma. Han blev kendt i hele killiverdenen, da han bragte Rivulus ocellatus til Europa. Den store opmærksomhed skyldtes, at der var tale om en selvbefrugtende hermafrodit, lidt af en sensation i fiskeverdenen og i akvariehobbyen.

 

Sidste gang Leif trådte frem for alle os akvarister ved en større begivenhed var, da han holdt jubilæumstalen ved KA’s 75 års festmiddag, en flot og smuk tale, et naturligt højdepunkt i de herlige jubilæumsfestligheder.

 

Billedet står der, som vi husker ham: Et venligt menneske, engageret og seriøs, afslappet og hyggelig – og savnet nu, da han er borte.

 

Æret være Leif Christensens minde.

 

Poul Petersen

Københavns Akvarieforening


Print this page