Københavns Akvarieforening
Forsiden  Foreningen  Møder  Akvariebladet  Galleri  Faktasider  Links 

Forsiden / Foreningen / Arbejdsudvalg
Arbejdsudvalg

Til at hjælpe bestyrelsen i dens arbejde, er der oprettet en række udvalg, der har til opgave at komme med forslag til og forestå udførelsen af deres forskellige funktioner.
 
Programudvalgets opgave er at udarbejde forslag til årets mødeprogrammer, samt at træffe aftaler med foredragsholdere m.fl.
Poul Petersen, Bjarne Halgreen, Mogens Nielsen, Sven Erik Riedel.
 
Akvariebladet redigeres af bladudvalget. Udvalgets skaffer artikler og fotos samt hvad der i øvrigt kan anvendes til at gøre bladet levende og interessant:
Jon Skeel, Poul Petersen, Finn Blume.

IT-udvalgets opgave er at videreudvikle og opdatere hjemmesiden, således at den altid fremstår spændende og aktuel for interesserede.
Sven Erik Riedel, Poul Petersen, Bjarne Halgreen, Allan Roslund.
 
PR-udvalget har til opgave af sørge for, at Københavns Akvarieforening er synlig og tilstede i alle hobbyens aspekter.
Tonnt Brandt Andersen, Bjarne Halgreen, Allan Roslund, Sven Erik Riedel.
 
Bibliotekudvalget forvalter foreningens righoldige samling af akvarielitteratur, og står for udlån af bibliotekets bøger til medlemmerne.
Poul Petersen, Peter Hansen, Sven Erik Riedel.
 
Hjemmemødeudvalget har til opgave at arrangere hjemmemøder samt at træffe de nødvendige aftaler med mødernes værter.
Axel Jensen, Gitte Bender.
 
Hjemmekonkurrenceudvalget har til opgave at tilrettelægge og gennemføre de årlige hjemmekonkurrencer, samt at sørge for diplomer og præmier.
Mogens Nielsen.
 
Udstillingsudvalget har til opgave at vedligeholde foreningens udstillingsakvarium samt at forberede, klargøre, opsætte og nedtage akvariet i de udstillinger, hvor foreningen deltager.
Mogens Nielsen, Poul Petersen, Sven Erik Riedel, Bjarne Halgreen.

Print this page