Københavns Akvarieforening
Forsiden  Foreningen  Møder  Akvariebladet  Galleri  Faktasider  Links 

Forsiden / Foreningen / Arbejdsudvalg
Arbejdsudvalg

Til at hjælpe bestyrelsen i dens arbejde, har der været oprettet en række udvalg, der har haft til opgave at komme med forslag til og forestå udførelsen af deres forskellige funktioner. De fleste af disse opgaver er i dag tilbage hos bestyrelsen.
 
Programudvalgets opgaver, med at udarbejde forslag til årets mødeprogrammer, samt at træffe aftaler med foredragsholdere m.fl., er i dag tilbage hos bestyrelsen.
 
Akvariebladet udkommer desværre ikke længere, dels har redaktøren trukket sig tilbage og en afløser ikke kunnet findes og dels er det blevet en for stor opgave at skaffe artikler.

IT-udvalgets opgave er at videreudvikle og opdatere hjemmesiden, således at den altid fremstår spændende og aktuel for interesserede.
Sven Erik Riedel, Poul Petersen, Allan Roslund.
 
PR-opgaverne er ligeledes returneret til bestyrelsen.
 
Biblioteksudvalget og biblioteket er nedlagt.
 
Hjemmemødeudvalget har til opgave at arrangere hjemmemøder samt at træffe de nødvendige aftaler med mødernes værter.
Gitte Bender.
 
Hjemmekonkurrenceudvalget har til opgave at tilrettelægge og gennemføre de årlige hjemmekonkurrencer, samt at sørge for diplomer og præmier.
Allan Roslund.
 
Udstillingsudvalget har til opgave at identificere hvilke udstillinger og messer der er relevante for KA at deltage i, afklare hvilke medlemmer der kan bidrage til disse, samt vedligeholde foreningens udstillingsakvarie samt at forberede, klargøre, opsætte og nedtage akvariet i de udstillinger, hvor foreningen deltager.
Mogens Nielsen.

Print this page