Tonny Brandt Andersen

 
 
 AKVARIEBLADET 2006:
 

 DAU’s GRØNNE NÅL til Tonny Brandt Andersen

 

 
 
Efter indstilling fra bestyrelsen har Tonny Brandt Andersen fået tildelt Dansk Akvarie Unions GRØNNE NÅL for sit store arbejde for Akvariebladet og for Københavns Akvarieforening.
  
Tonny har været medlem af KA siden 1989. Han overtog straks ansvaret for annoncetegningen til Akvariebladet og i september 1995 overtog han desuden posten som redaktør. Han førte dette arbejde videre, indtil Akvariebladet måtte indstille sin virksomhed som landsdækkende tidsskrift i 2002.
 
Han påtog sig desuden opgaven som forretningsfører fra 1. juli 2002 med det belastende arbejde at køre forretningen videre i det sidste halve år og derefter at lukke ned for Akvariebladets forretningsmæssige aktiviteter således, at det minimerede foreningens tab.
 
 
Her får Tonny B. Andersen den grønne
nål påsat af KA formand Poul Petersen
Herudover fandt Tonny også tid og kræfter til at deltage i bestyrelsesarbejdet, dels som kasserer i perioden 1.4.2003 - 31.8.2004, dels som formand i to perioder: 7.4.1998 - 25.11.1999 og 10.4.2001 - 1.7.2002. I alle tilfælde gik Tonny ind i situationer, hvor foreningens fortsatte eksistens stod på spil. Formanden understregede ved overrækkelsen af nålen på julemødet, at uden Tonnys indsats er det tvivlsomt, om der havde eksisteret et KA i dag.
 
Til lykke med den grønne nål og tak for indsatsen Tonny.
 
 
13.12.05 Poul Petersen
 
 
AKVARIEBLADET 2007:
 
 Æresmedlem
Uddrag af formandens beretning på KA's generalforsamling 2007:
 
Æresmedlem
 
Bestyrelsen indstiller Tonny Brandt Andersen som æresmedlem for en lang karriere i KA's historie ikke mindst for at holde Akvariebladet i live. Det er tvivlsomt, om KA havde overlevet, hvis det ikke havde været for hans indsats.
 
Indstillingen blev godkendt.