Foreningen

Vi afholder medlemsmøder i perioden fra september til og med maj.

 

Møderne indledes med en kort orientering om bestyrelsens arbejde samt information om hvad der sker i hobbyen; f.eks. interessante møder i andre foreninger.

 

Til nogle medlemsmøder har vi engageret en foredragsholder, der er specialist på sit område. Foredraget er aftenens hovedpunkt og bliver som regel illustreret med masser af billeder og plancher. På andre møder er det hhv. foreningens opdrætsgruppe eller plantegruppe der fortæller øvrige medlemmer om deres aktiviteter.

 

Efter foredraget sluttes aftenen af med auktion over akvarieplanter og –fisk. Undervejs er der naturligvis mulighed for at få en snak med sidemanden om små og store akvarieproblemer.

 

Til december måneds julemøde hygger vi med pakkeauktion, kaffe, the, æbleskiver og banko

 

Er du interesseret, eller bare nysgerrig, er du velkommen til at komme til 2 medlemsmøder som gæst, inden du beslutter dig for at melde dig ind.

 

Vi afholder hjemmemøder en gang om måneden i perioden fra august til maj. Her mødes vi hos en akvarist fra vores eller en anden forening. Aftenen går med at se værtens akvarier og der er rig lejlighed til at få stillet uddybende spørgsmål og få diskuteret forskellige aspekter indenfor akvariehobbyen. Deltagelse i hjemmemøder kræver at man har tegnet medlemskab.

 

Hvert forår afholder vi den årlige hjemmekonkurrence. Her kan alle medlemmer tilmelde sig. Herefter kommer to dommere, som er uddannet af Dansk Akvariedommer Sammenslutning på besøg hos dig og bedømmer dit akvarium ud fra Dansk Akvarie Unions pointskala. Der er herefter mulighed for at videre til Regions- og Danmarksmesterskab.

 

Foreningen arrangerer desuden den årlige sommerudflugt, som går til et sted af akvaristisk interesse men i bred forstand. Her kan være tale om grossister, forretninger, museer eller et sted i naturen. Her er der tale om et lidt mere uformelt arrangement, hvor der er mulighed for at tage familien med.

 

Vores mødelokale er i Vigerslev Bibliotek på Kirsebærhavens Skole, Kirsebærhaven 25, 2500 Valby, tæt ved Folehaven. Der er som regel nogen i mødelokalet fra cirka et kvarter før mødets start.

 

Har du spørgsmål vedrørende foreningen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 

 

Under menupunktet møder kan du se, hvad der sker på de kommende møder i Københavns Akvarieforening.

 

Vi ses i

Københavns Akvarieforening

 

Mvh Bestyrelsen