Blad og redaktion

 
 Akvariebladet er medlemsblad for KÝbenhavns Akvarieforening.
 
 Copyright: Akvariebladet og ophavsmand.

 SSN 0108-2396
 
 
Redaktion:

Poul Petersen (ansvarshavende)
Tlf. 53 65 23 11
poul
Jon S. Sibbern
Tlf.: 33 22 21 52