Københavns Akvarieforening
Forsiden  Foreningen  Møder  Akvariebladet  Galleri  Faktasider  Links 

Forsiden / Foreningen / De gamle koryfæer / K. K. Laursen
K. K. Laursen

 
 
 AKVARIEBLADET 1969:
 
 K. K. Laursen 75 år 5. januar 1969
 
 
Ja, det lyder måske mærkeligt, at denne vitale -og som foredragsholder rundt i foreningerne over hele landet meget benyttede og populære akvariebogsforfatter virkelig nu runder sin 75 års fødselsdag.
For os i Københavns Akvarieforening, der til stadighed på næsten alle vore medlemsmøder har fornøjelsen at kunne øse af K. K. Laursen's umådelige store viden indenfor vor hobby, som han følger med i med en interesse og iver, som mange af vi langt yngre kunne ønske os, er det næsten ufatteligt, at K. K. Laursen deltog i Københavns Akvarieforenings stiftende møde den 4. maj 1915 i restaurant "Broholms Selskabslokaler".
 
Gennem disse mange år har K. K. Laursen's interesse for Københavns Akvarieforening holdt sig usvækket, og vi er ham megen tak skyldig herfor. Ikke alene har K. K. Laursen leveret mange gode artikler til de blade, som Københavns Akvarieforening gennem de mange år har haft forbindelse med eller selv udgivet, men K. K. Laursen var også gennem flere år en udmærket redaktør for Københavns Akvarieforenings første selvstændige medlemsblad "Akvariet".
At en mand som K. K. Laursen selvfølgelig også har været medlem af Københavns Akvarieforenings bestyrelse siger jo næsten sig selv, og da foreningen så sent som i 1954 måtte gennemleve en meget svær krise, var K. K. Laursen ligeså selvfølgelig blandt dem, der straks trådte til for at give et nap med at rette skuden op igen. Fra 1954 til 1960, da han som æresmedlem trådte ud af bestyrelsen, var K. K. Laursen foreningens meget aktive næstformand og en god støtte for vor daværende formand Engelhard Lind. På samme måde er K. K. Laursen stadig en god og solid støtte for den nuværende bestyrelse, og en helt uundværlig hjælp i forbindelse med vore udstillinger, sidst som overdommer ved udstillingen i 1968.

Som forfatter af akvariebøger har K. K. Laursen en umådelig stor produktion bag sig. Gennem denne har han også på en værdifuld måde medvirket til, at dansk akvariehobby har nået sit høje stade.
Med 1969 vil K. K. Laursen også runde en anden milepæl, idet hans første bog "Begynderens Akvarium" - "Balance Akvariet", udkom i 1939 på J. Fr. Clausens Forlag.
Gennem 30 år har K. K. Laursen således været knyttet til dette forlag, der i den tid har udsendt en lang række akvariebøger fra hans hånd.

l 1939 kom også K. K. Laursens første større værk, "Akvarie-Bogen" hvortil Danmarks Akvarium's første direktør, Mogens Højgaard havde bidraget med et afsnit om koralfisk. Krigen 1940-45 lagde en kedelig dæmper på al aktivitet indenfor akvariehobbyen. Men K. K. Laursen brugte tiden til udarbejdelsen af nye bøger, og straks i 1945 kom "Selskabsakvariet", der siden blev genoptrykt flere gange, således kom 5. udgave i 1955. "Akvarie-Bogen" fra 1939 blev også omarbejdet og udkom i 1949, under den nye titel "Akvarie-Håndbogen", med en 2. udgave i 1951. Denne bog må vel endnu betragtes som et hovedværk indenfor dansk akvarielitteratur og benyttes til stadighed som opslagsbog af de mange akvarister, der er så heldige at være i besiddelse af denne udmærkede håndbog.

Den begyndende akvarist har altid haft K. K. Laursens bevågenhed, og i 1958 kom 1. udgave af "Akvariebog for Begyndere". 4. reviderede og udvidede udgave kom i 1967. Op til K. K. Laursens 25-års forfatterjubilæurn kom i 1963 hans sidste store opus, "Akvariet", der allerede i 1967 måtte genoptrykkes, og ind imellem havde K. K. Laursen også tid til at skrive bogen "Vandplanter som udkom i 1960.
Ufattelig, at én mand kan være så produktiv og i besiddelse af så stor en viden indenfor så specielt et område, som akvariehobbyen trods alt er.

Københavns Akvarieforening vil selvfølgelig være forrest i rækken af de sikkert mange gratulanter, der vil møde op på Sneppevej 5, på K. K. Laursens store dag, den 5. januar 1969, for at udtale et  RIGTIG HJERTELIG TILLYKKE - K. K.
 
 
AKVARIEBLADET 1972:
 

En pioner

 

En pioner inden for dansk akvariehobby er gået bort, en markant skikkelse, kendt over alt i Norden af akvarister, var med og gjorde sig gældende i akvariehobbyens barndom har altid været i forgrunden, når det gjaldt søgen og viden om alt inden for vor hobby; skrev den første danske akvariebog af værdi, så værdifuld at den den dag i dag er kilde og opslagsbog for mange akvarister. Utallige er de foredrag og artikler, han har begået i tidens løb. Ingen henvendte sig forgæves til ham. Han har været produktiv til det usandsynlige til det sidste.

 

I K.A., som var hans hjertebarn, vil der blive et tomrum. Han var med i starten og til sidste åndedræt, og har altid været en stor støtte for foreningen og var altid på pletten, når der kaldtes på ham. En så indædt, overbevist og udholdende akvarist skal man lede længe efter.

 

K. A. vil savne ham.

 

W. L. Jørgensen

 
 
AKVARIEBLADET 1972: 
 

K. K. Laursen

5.1.1894 – 21.3.1972

 

Som allerede tidligere omtalt her i Akvariebladet er en af de virkelig ”store” indenfor dansk akvariehobby gået bort.

 

K. K. Laursens navn er kendt af enhver dansk akvarist, og for enhver, der blot interesserer sig en smule for, hvad der kan røre sig bag et akvariums ruder, har K. K. Laursen betydet uhyre meget. Han var den ledende akvarieskribent. Hans bøger er udkommet i et, i forhold til vort lands størrelse, overordentligt stort oplag. I mere end 35 år var han den førende, når det gjaldt akvarielitteratur, og i mange år fremover vil danske, ja i det hele taget nordiske akvarister bruge hans bøger og artikler som kildemateriale.

 

Nok var K. K. Laursen af ”den gamle skole”, men han fulgte dog ungdommen med en interesse, iver og indsigt, der gør mange af os andre små i forhold til ham, ganske særligt når man tænker på hans store betydning for al dansk akvarieliebhaveri. Mange andre personligheder indenfor vor hobby vil man mindes for, hvad de i årenes løb har betydet og udrettet for deres foreninger. Men K. K. Laursen vil alle danske akvarister mindes for, hvad han har betydet for os alle, unge og gamle.

 

K. K. Laursen var på mange områder en førende skikkelse inden for vor hobby, først og fremmest i kraft af sin store viden. Ingen har vel som han søgt at trænge til bunds i akvariehobbyens mysterier, for at fralokke den dens hemmeligheder. I over 50 år var han en flittig skribent i de blade, Københavns Akvarieforening var knyttet til, eller som foreningen selv udgav, ikke mindst dette blad. Vi i K.A. ved, at det var en stor glæde for K. K. Laursen, at foreningen i 1968 besluttede selv at udgive eget blad, fordi K. K. Laursen altid har ønsket og ment, at K.A. skulle stå frit til alle sider, med åbent sind for alt, hvad der rørte sig indenfor vor hobby. Og aldrig har et hobbyblad haft en mere trofast og loyal medarbejder end Akvariebladet har haft i K. K. Laursen. Man gik aldrig forgæves, hvis man søgte råd og dåd hos K.K.

 

I forbindelse med K. K. Laursens 75 års fødselsdag, januar 1969, bragte vi her i Akvariebladet en artikel, der belyste Laursens rige virke inden for dansk akvariehobby. Det vil derfor blot blive en gentagelse, hvis vi ville til at nævne alle de data, der har haft betydning for os akvarister. Men lad os nævne at K. K. Laursen for 57 år siden, den 4. maj 1915 var med til det stiftende møde for den forening, der gennem disse mange år stod hans hjerte nærmest, Københavns Akvarieforening.

 

Det kan vel derfor ikke undre nogen, at vi i K.A. føler, at vi har mistet et af vore aller betydeligste medlemmer, og at savnet af K. K. Laursen vil være stort i vor forening, hvor vi vil vide at værne om hans navn.

 

JVR

 

 

 

Print this page