Københavns Akvarieforening
Forsiden  Foreningen  Møder  Akvariebladet  Galleri  Faktasider  Links 

Forsiden / Foreningen / De gamle koryfæer / J. V. Rasmussen
J. V. Rasmussen

 
 
  AKVARIEBLADET 1971:
 
 Jens Vagn Rasmussen  50 år 18. februar 1971
 
 
Ja, hvem indenfor DANSK AKVARIEHOBBY kender ikke ham?

 

Selvom det, som redaktør, kan være lidt pinligt at skulle indrykke en artikel eller et indlæg om sig selv, vil jeg gerne, som mangeårig foreningsfælle og bestyrelseskammerat, bede redaktøren lukke øjnene og optage manuskriptet, som det foreligger.

 
JV invaderede KØBENHAVNS AKVARIEFORENING i 1955 og blev samme år valgt som bestyrelsessuppleant, for året efter at indtræde som sådan i K.A.s bestyrelse. I 1957 blev han indvalgt i bestyrelsen som sekretær, og var også, i en 10 måneder lang periode i 1959, fungerende kasserer for foreningen. Ved Engelhardt Linds fratræden som formand i 1960 overtog JV formandsposten, som han stadig varetager.

JV har også været aktiv inden for DANSK AKVARIE UNION, hvor han blandt andet fra 1958 til 1962 var sekretær for forretningsudvalget og unionsformand i perioden 1962 til 1965. Fra 1966 til 1969 var han medlem af D.A.U.s hovedbestyrelse og primus motor for unionens landsinddeling i kredse og formand for Københavnskredsen i 1967 og 1968. Endvide bør nævnes, at han fra 1958 til 1962 også var redaktør af DANSK AKVARIE BLAD, som han fik bragt på fode i en for unionen og bladet meget kritisk periode.

 

At han også har gjort sig bemærket indenfor Kontaktudvalget for De Stor-Københavnske Akvarieforeninger og –klubber siger sig selv. Han har bl.a. været med til at tilrettelægge og lede et stort anlagt dommerkursus, og er p.t. medlem af det udvalg, der skal søge at revidere vore bedømmelsesregler for de forskellige akvarietyper m.m.

 

Hans indtil nu største præstation inden for DANSK AKVARIEHOBBY er pr. 1. januar 1969 genskabelsen og redigeringen af AKVARIEBLADET, der er ved at blive best-seller blandt danske akvarister, idet Akvariebladet efterhånden er ved at blive obligatorisk medlemsblad for de fleste danske akvarieforeninger.

 

Denne lange opremsning af JV’s aktivitet indenfor dansk akvariehobby kan passende slutte med at nævne, at han også har været oversætter af en lang række udenlandske akvariebøger. Begyndende med, den nu udsolgte, ”FREMADS AKVARIE HÅNDBOG” I 1965, og fortsættende med den lange række af  ”DE SMÅ AKVARIEBØGER”, der er udkommet på J. Fr. Clausens Forlag. Af de ialt 16 bøger, der indtil nu er udgivet i denne serie, har JV oversat de 13 og en, ”BEGYNDERTIPS”, står han selv som forfatter af.

 

Ja, det er i al beskedenhed, hvad JV har foretaget sig inden for dansk akvariehobby i et forholdsvis kort åremål, samtidig med, at han har rejst land og rige rundt for bl.a. at holde foredrag i de foreninger, der har måttet ønske det.

 

Han har kort sagt været et koncentrat af DANSK AKVARIEHOBBY.

 

Der er vel næppe nogen, der i den grad har ofret sig for dansk akvarihobby som han, og det til trods for, at han gennem årene har mødt en ikke ringe modstand fra forskellige sider, men intet har kunnet kue ham. Helt nem har han vel ikke altid været at have at gøre med. Når han var til stede gik bølgerne ofte temmelig højt, men når man betænker, at det skete i den gode sags tjeneste, er meget ham tilgivet og undskyldt. Hos JV har dansk akvariehobby altid gået forud for alt andet.

 

Om Københavns Akvarieforening kunne have fået en bedre formand er vanskeligt at sige noget om, men der er i JV’s periode sket en fremgang for foreningen som aldrig før i foreningens snart 56-årige historie. For lige så ødsel og rundhåndet han til tider kan være, lige så nærig kan han til andre tider være. Man kommer ikke uden om, at det er en mand med temperament, endda meget svingende. Der er alti sket noget, hvor JV har været indblandet, lidt honette ambitioner er der vel også. Det bedste kunne ikke være for godt, de arrangerede udstillinger, samt Københavns Akvarieforenings 50 års jubilæum har været ført helt til tops.

 

På egne og bestyrelseskammeraters vegne ønskes du tillykke med de 50 år og velkommen i de voksnes rækker, samt tak for din indsats for dansk akvariehobby og især for Københavns Akvarieforening. Kan du holde gnisten i årene fremover er vi godt stillet.

 

W. L. Jørgensen

Næstformand i Københavns Akvarieforening

 

P.S.: Der er vist ”åbent hus” hos JV den 18. februar fra kl. 12.00.

 

 
 AKVARIEBLADET 1984:
 
 J. V. Rasmussen in memoriam 

 

Ras er død. Det er ligesom svært for mig helt at forstå det. Når jeg tænker tilbage på de mere end tyve år, som er gået, siden vi først mødtes, vælter minderne frem.

 

Han blev medlem af K.A. i 1955. I 57 blev han medlem af bestyrelsen som sekretær. I 60 overtog han formandsskabet efter Engelhardt Lind. En tung arv at løfte, men han gjorde det med glans.

 

Også i D.A.U. gjorde han sig bemærket, fra 62 til 65 som formand for D.A.U. og fra 66 til 68 som medlem af hovedbestyrelsen. Endvidere var han redaktør af Dansk Akvarieblad fra 58 til 62.

 

I 1969 genskabte han Akvariebladet, som han ledede til 1972. Ud over alt dette oversatte han en lang række udenlandske akvariebøger, blandt andet Clausens små akvariebøger, og var også forfatter til ”Begyndertips”. Og så må vi ikke glemme alle de udstillinger, han har stået for – han havde et fantastisk greb om at organisere sådan en udstilling, og mange har haft et enormt udbytte af at lære af ham. Efter en skuffelse i 1972 trak han sig tilbage, men vi er stadig mange, der husker ham.

 

Hvilke minder, hvilket savn.

 

Ole Jørgensen, K.A.


Print this page