Københavns Akvarieforening
Forsiden  Foreningen  Møder  Akvariebladet  Galleri  Faktasider  Links 

Forsiden / Foreningen / De gamle koryfæer / H. H. Vibe-Hastrup
H. H. Vibe-Hastrup

 
 
 AKVARIEBLADET 1985:
 
 H. H. Vibe-Hastrup fylder 60 år den 4. januar 1975

 
Vibe-Hastrup var redaktør af Akvariebladet indtil 1.6.50 og havde et ualmindelig godt samarbejde med S. U. Madsen i de 6 år, de ledede Akvariebladet, der senere ændrede navn til Dansk Akvarieblad.

 

Vibe-Hastrup var med til at oprette Dansk AkvarieUnion og deltog i det forberedende møde den 7. september 1944 hos dr. Phil. Anton Fr. Bruun, Bøgehøj 3, Hellerup, hvor Vibe-Hastrup blev opfordret til at overtage redaktionen af Akvariebladet, der var blevet redigeret af udgiveren Harry Andersen, Helsingør.
 
Da D.A.U. blev stiftet den 4. marts 1945 på Danmarks Akvarium blev Vibe-Hastrup desuden valgt som sekretær og kasserer.

Københavns Akvarieforening har haft gavn af Vibe-Hastrups juridiske uddannelse. I halvtredserne var foreningen i økonomiske vanskelligheder, og Vibe-Hastrup lod sig indvælge i bestyrelsen og rettede økonomien op.

 

Vibe-Hastrup har været K.A.’s revisor i mange år og blev genvalgt i 1974, hvor han desuden virkede som dirigent.

 

Til lykke med de 60.

 

Johs.

 
 
 AKVARIEBLADET 1999:
 

Besøg hos en af DAU’s stiftere: H. H. Vibe-Hastrup

 

I anledning af, at det i april 85 er 40 år siden Dansk Akvarie Union blev stiftet, opsøgte vi en af stifterne H. H. Vibe-Hastrup. Vibe-Hastrup var i 30’erne en meget kendt akvarist og kendt for sine fine opdræt, spec. af Nannostomus arterne. Han var den første, der lavede opdræt af Nannostomus trifasciatus.

 

Vibe-Hastrup var omkring 1940 med i Vivarie-foreningen af 1940. Denne havde til huse i Danmarks Akvarium. Den blev ledet af den daværende direktør Mogens Højgaard.

 

Foruden Mogens Højgaard og Vibe-Hastrup var der også Anton Fr. Bruun og Mandahl-Barth samt flere andre.

 

Foruden af Vivarieforeningen var Anton Bruun også medlem af Københavns Akvarieforening (KA), hvor man også fandt medlemmer som Engelhardt Lind og S. U. Madsen.

 

Omkring 1940 forsøgte kredsen omkring Vibe-Hastrup og Anton Bruun at få dannet et blad, der skulle kunne udgives over hele landet. Til dette formål ville man oprette en landsunion. P.g.a. krigen og de overordentlige besværlige forhold, der herskede i landet på dette tidspunkt, var det ikke muligt at få stablet en landsdækkende union på benene gennem krigens forløb.

 

Under vinteren 44-45, hvor det efterhånden blev klart, at krigen snart ville slutte, tog tankerne om en landsdækkende union atter fart. Den 4.3.45 samledes Anton Bruun, Vibe-Hastrup, S. U. Madsen og Mandahl-Barth i Krystalgade i det daværende Zoologisk Museum. Her blev Dansk Akvarie Union stiftet og Vibe-Hastrup blev på dette tidspunkt kasserer. Man havde forsøgt at få et samarbejde i gang med den Jyske Akvarie Union, men dette var glippet.

 

Fra 1946 overtog Vibe-Hastrup også redaktørposten af Akvariebladet. Der var på dette tidspunkt problemer med at skaffe stof til Akvariebladet, og Vibe-Hastrup måtte mange gange selv skrive de artikler, der skulle til for at udfylde bladet.

 

Arbejdet med bladet optog de væsentligste kræfter i de næste 4-5 år.

 
Vibe-Hastrup erindrer sig konflikten i 1950-51 omkring akvarieforeningen Kronborgs indmeldelse i Unionen. Da indmeldelsen ikke bliver til noget p.g.a. lidt juridiske spidsfindigheder, trækker Vibe-Hastrup sig tilbage fra det mere aktive unionsarbejde. Han skriver dog fortsat artikler.

 

Vi møder fortsat Vibe-Hastrup som en aktiv og levende figur på Unionens delegeretforsamlinger frem til midten af 60’erne. På dette tidspunkt optræder Vibe-Hastrup sidste gang under undersøgelserne om sammenlægningen af Dansk Akvarie Blad og det svenske Akvariet. Disse forhandlinger foregår i 1965.

 

Vibe-Hastrup har derefter i nogle år levet væk fra akvariehobbyen. For 2-3 år siden genoptog han atter hobbyen med akvarier.

 

Dette kan man læse om i en udmærket og overordentlig læseværdig artikel i Akvariebladet juli-august 1982 under overskriften, Gensyn med en Hobby. Vibe-Hastrup er i dag fortsat aktiv akvarist, ikke mindst inspireret af barnebarnet, der nu også er kommet i gang med akvariehobbyen. Det er fortsat Nannostomus arterne, der har Vibe-Hastrups interesse. Foruden N. trifasciatus ser man også N. beckfordi (aripirangensis) i hans akvarium.

 

Det var et interessant og spændende møde med en af de rigtig gamle og store akvarister i dansk akvariehobby. Det er vort håb at se ham på unionens 40-års jubilæumsdag i påsken 1985.

 

Jens V. Bruun

 

 

 

 

 


Print this page