Københavns Akvarieforening
Forsiden  Foreningen  Møder  Akvariebladet  Galleri  Faktasider  Links 

Forsiden / Foreningen / De gamle koryfæer / S. U. Madsen
S. U. Madsen

 
 
 AKVARIEBLADET 1970:
 
 S.U.- 70 år
 
De fleste af vore læsere vil selvfølgelig tro, at vi med denne overskrift igen vil appellere til bladets venner om at sende indlæg og artikler til AKVARIEBLADET i 1970, og selvfølgelig undlader vi da ikke at benytte enhver lejlighed til at gøre dette, men ”gamle” akvarister læser ikke bogstaverne som svar udbedes. For dem kan S.U. kun stå for Svend Ulrik Madsen, en akvarist som måske kun få kender i dag, men som gennem mange år var, og stadig er, en af de mest solide støttepiller indenfor Københavns Akvarieforening, ja jeg tør godt sige indenfor hele den danske akvariehobby.
 
S. U. Madsen var i mange år dels redaktør og senere forretningsfører først for K.A.´s gamle blad og, i næsten 10 år, for Dansk Akvarie Blad. At S.U. samtidig var en flittigt benyttet foredragsholder og dommer, og nu i snart 30 år har været en dygtig og samvittighedsfuld revisor i Københavns Akvarieforening gør ikke hans indsats mindre.

Det er derfor med stor glæde, at vi nu kan hylde ham i anledning af hans 70 års fødselsdag den 24. januar (1970), og samtidig meddele, at S. U. i henhold til generalforsamlingsbeslutning fra samme dag er udnævnt til Æresmedlem i Københavns Akvarieforening. Vi ønsker S. U. Madsen rigtig hjertelig til lykke, og kan ikke lade være med at nævne, at adressen stadig er den samme, Ryparken 70.

 

f. Københavns Akvarieforening  J. V. Rasmussen

 
  
 AKVARIEBLADET 1975:
 

 S. U. Madsen fylder 75 år den 24. januar 1975

 

S.U. som han selv ynder at kalde sig, har betydet meget for akvariesagen. Hans største indsats ligger år tilbage. Københavns Akvarieforening var med til at stifte Dansk Akvarie Union, og det var naturligt, at K.A. som den største forening under D.A.U. måtte overtage de mest arbejdskrævende poster. S.U. var et af disse medlemmer. Han overtog ekspeditionen af Akvariebladet, der senere blev til Dansk Akvarieblad. Dette hverv udførte han perfekt. Han vidste, at alt var i fineste orden og tålte ingen antydning af tvivl fra medlemmer, der første gang deltog i et møde i D.A.U. og derfor ikke kendte ham. Han virkede også som forfatter og redaktør, når det kneb.

 

S.U. holder meget af at rejse og fotografere. Hvert år rejser han ud for at samle minder. Mange akvarieforeninger har haft ham som foredragsholder med fremvisning af billeder fra disse rejser.

 

Til lykke med de 75.

 

Johs. (Jensen)

   
 
 AKVARIEBLADET 1981:

 

 S. U. Madsen     24. januar 1900 - 14. juni 1981

 
Atter er en af Akvariesportens pionerer ikke mere blandt os. Gamle akvarister husker endnu Svend Ulrik Madsen som S.U. og enkelte af de nye medlemmer i K.A. har sikkert aldrig hørt ham omtalt som andet end S.U.

 

S.U. øvede i en stor indsats ikke bare for Københavns Akvarieforening, men også for hele Danmarks akvarister.
 
I mange år var han dels redaktør og senere forretningsfører for K.A.’s gamle blad og i næsten 10 år for Dansk Akvarie Blad.
 
I over 30 år var han en omhyggelig og respekteret revisor for K.A., og mange generalforsamlinger har set ham som en vidende og myndig dirigent.
 
Københavns Akvarieforening gjorde ham til æresmedlem på hans 70 års dag i 1970 og med jævne mellemrum havde vi fornøjelsen at se ham på vore møder indtil for få år siden.
 
Æret være hans minde. 
 
Leif Christensen
 

 

 

 

 


Print this page