Københavns Akvarieforening
Forsiden  Foreningen  Møder  Akvariebladet  Galleri  Faktasider  Links 

Forsiden / Foreningen / De gamle koryfæer / O. E. Christiansen
O. E. Christiansen

 
 
AKVARIEBLADET 1981:
 
O. E. Christiansen tildelt den røde nål
 

På D.A.U.’s hovedbestyrelsesmøde den 19. oktober 1980 vedtoges det at tildele O. E. Christiansen fra Brønshøj Akvarieforening den røde fortjeneste nål, der er den højeste udmækelse, der kan tildeles en akvarist i DanmarkNålen blev overrakt af DAU’s præsident Jens Meulengracht Madsen, der udtalte:

 

”O.E., vi har i DAU besluttet at tildele dig Unionens højeste udmærkelse i anerkendelse af det store arbejde, du uegennyttigt har udført for dansk akvariehobby gennem årene. Du er jo kendt som troldmanden fra Brønshøj, for din aldrig svigtende fantasi til at finde praktiske løsninger på de problemer, der altid viser sig på en foreningsleders og selv aktiv akvarists vej.
 

Med denne udmærkelse vil vi gerne vise dig vor taknemlighed med ønsket for dig om endnu mange lykkelige år med akvariehobbyen.”

 
Herefter overrakte Jens Meulengracht-Madsen diplomet og det røde fortjeneste mærke.
 
 
Jens Meulengracht-Madsen (tv.) har overrakt diplom og nål til O. E. Christiansen.
Til højre DAU’s formand Jens V. Bruun.

 
Nålen sættes straks fast af Ulla Bruun
 
 
 AKVARIEBLADET 1981: 
 

 O. E. Christiansen 75 år

 

O. E. Christiansen fylder den 25. september (1981) 75 år. Det er meget få akvarister, der ikke kender O. E. Christiansen, der altid har været og stadig er så aktiv en akvarist, at mange af hans elever af og til må stoppe op for at få vejret.

 

O. E. Christiansen er formand for Brønshøj Akvarieforening, og for mindre end et år siden fik han tildelt Dansk Akvarie Unions højeste udmærkelse, den røde fortjejeste nål. Fra Akvariebladets redaktion skal der lyde et varmt tillykke med dagen til O. E. Christiansen.

 

Red. (Jørgen Hansen)
 
 
 AKVARIEBLADET 1986:
 
 Rund fødselsdag
 

En af akvariehobbyens GRAND OLD MEN, O. E. Christiansen fyldte den 25. september 80 år, og lad os her fra AKVARIEBLADET sende en forsinket hilsen. Til lykke O.E.!!!

 

O.E. er vist kendt i alle Storkøbenhavns akvarieforeninger som en dygtig foredragsholder og en ivrig deltager i diskussioner om alle emner indenfor vor hobby. O.E. er også kendt for villigt at dele ud af sin store viden, opsamlet gennem mange, mange år som en dygtig opdrætter og akvarist, og utallige er de akvarister, der gennem årene har fået hjælp af O.E.

 

Vi ønsker O.E. hjertelig til lykke med de 80 år, og håber, at vi stadig vil møde ham rundt omkring i mange år endnu.

 

Redaktionen (Benny B. Larsen og F. Ingemann Hansen)


Print this page