Københavns Akvarieforening
Forsiden  Foreningen  Møder  Akvariebladet  Galleri  Faktasider  Links 

Forsiden / Foreningen / De gamle koryfæer / Erik Lind Larsen
Erik Lind Larsen

 
 
 AKVARIEBLADET 1981:
 
 Årets Oscar 1980

 

Årets Oscar 1980 blev tildelt Erik Lind Larsen fra Roskilde, og han fik den overrakt på Akvariets dag i Tulösand nær Halmstad, hvor over 100 deltagere hyldede ham varmt.

 

Hans indsats som akvarist, forenngsmenneske, foredrahgsholder og lærer ved dommerkurser har strakt sig over 25 år, og han har været med til at stifte Dansk CichlideSelskab og Poecilia,

 

Et varmt tillykke til Erik Lind Larsen
 
 
 

Edvin Brorsson overrækker ”Oscar” til Erik Lind LarsenFoto af Lennart Lundin

 

 
 AKVARIEBLADET 1996:
 
 Erik Lind Larsen er fyldt 60
 
 
I sommerens løb er en gammel kæmpe rundet de 60. Det er Erik Lind Larsen, som den 30. august (1996) kunne fejre den runde dag.
 
Få akvarister har haft så stor betydning for den danske akvariehobby og for samarbejdet i Skandinavien som netop Erik Lind Larsen. Han er da også blevet hædret med såvel DAU’s røde nål som med Akvariets Oscar for sin indsats.
 
Lad os nævne et par stykker.
 
 
Erik Lind Larsen, da han besøgte KA i 2006Foto: Leif Petersen
I 1968 var Erik initiativtageren til oprettelsen af Dansk Cichlide Selskab i skarp konkurrence med J. V. Rasmussens Dansk Cichlide Klub. De to foreninger slog sig senere sammen til det nuværende DCS.
 
Ikke mindre end 3 gange har Erik stået som formand for Dansk Akvarie Union, og hvilke perioder. I den første periode 1970-1971 blev Erik tvunget til at træffe den tunge beslutning at lukke Unionens tidsskrift Dansk Akvarieblad og i den 2. periode 1972-1974 var der stadig så stor uro i unionen ikke mindst på grund af bladspørgsmålet, et par svære perioder at være formand i. I 1988, da Bøje Mikkelsen trådte tilbage, stod Unionen igen og manglede et formandsemne, og igen blev det
Erik, der måtte gå ind og klare situationen med sin 3. formandsperiode, denne gang på 4 år.
 
I 1983-1984 var Erik med i den gruppe, der reviderede og udgav de stærkt udvidede bedømmelsesregler, som vi har arbejdet efter lige siden.
 
Erik har i de mange år aldrig søgt de lette løsninger. Han har altid haft sine meninger, og han har kæmpet for dem med stor entusiasme. Noget af det engagement kan vi godt tage ved lære af i dagens arbejde i foreninger, kredse og union.
Heldigvis har Erik ikke helt sluppet kontakten til hobbyen. Han har påtaget sig opgaven som arkivar i DAU, og så kan den opgave vel ikke ligge i bedre hænder.
 
Et stort til lykke med sommerens store fødselsdag fra Dansk Akvarie Union og de danske akvarister.
 
Poul Petersen

 AKVARIEBLADET 2010:

Akvariesportens Nestor

Erik Lind Larsen f. 30.08.1936

Akvaristen Erik Lind Larsen bør være en kendt person af alle akvarister i norden, han blev organiseret i Roskilde Akvarie Forening i 1960 og snart blev han foreningens repræsentant i Dansk Akvarie Union, alle foreninger og klubber havde dengang to repræsentanter i unionen. Allerede i 1965 blev han valgt til sekretær i D.A.U. og 1969 blev han valgt til unionens kasserer, en post der i 1970 blev udskiftet med formandsposten i  D.A.U., dette indebar at Erik også var Dansk Akvarie Blads sidste redaktør. Siden har han været unionens formand i to adskilte perioder mere.  I 2008 tog Erik fat igen, da han overtog kassererposten for en periode.

Året 1966 blev Erik valgt til formand i Roskilde Akvarie Forening, en post som han havde i en årrække; han blev her udnævnt til æresmedlem i 1980. Sammen med to andre akvarister i Roskilde Akvarie Forening, startede han i 1968 det selskab, der i dag hedder Dansk Cichlide Selskab, på initiativ af Benny B Larsen og som pioner importerede han mange nye arter.   På D.C.S. 40 års jubilæum udnævntes både Benny og Erik til æresmedlemmer i 2008.

Aktuelt er Erik medlem i Århus Akvarie Forening, der fået overladt Eriks store samling af akvaristiske emblemer fra hele norden.   Der er mange foreninger overalt i Danmark, der har haft besøg af Erik, som fødselshjælper ved dannelsen, af deres forening eller klub.  Erik Lind Larsen blev uddannet som akvariedommer i 1967-68 og har bedømt akvarier på mange udstillinger og i endnu flere hjemmekonkurrencer overalt i Danmark.  København Akvarie Forening blev stedet hvor Erik i maj 1968 startede sin karriere som foredragsholder og der er vel ikke mange foreninger/klubber han ikke har besøgt med sine dias og delt ud af sin viden, siden dengang.  Sverige, Norge og Tyskland har også haft bud efter ham, som foredragsholder.

I 1973 var Erik idémanden til det skandinaviske Selskab til bevarelse af ungefødende tandkarper i Norden, der blev startet i 1974, Selskabet hedder i dag Poecilia Skandinavia, selskabet har udnævnt ham til æresmedlem i 2005.   Svenske Akvaristers Rigsforbund udnævnte i 1980 Erik til OSCAR d. 15., for det store arbejde som han havde udført for alle nordiske akvarister. Ingen har som han været med til at præge den danske akvarieverden i næsten et halvt århundrede.

Eriks fiskeinteresse har været spredt på mange af de gængse grupper af fisk i vores hobby, ifølge D.A.U.’s opdrætsliste, er han en af de akvarister, der har flest førstegangsopdræt, men det fortæller jo ikke meget om de mange øvrige opdræt der måtte have været gennem årene.

Konklusionen må være, at her er der tale om en ægte fuldblods akvarist, en mand der fortjener respekt og om nogen har fortjent, at blive husket i lang tid og som D.A.U. b ør kunne udnævne til æresmedlem eller Præsident, (Hon. Præsident - Aquatic consultant) som det hedder i England; på den måde kunne man beholde hans store viden i Unionen.

The Researcher

Referencer:   Google  -  www.Aqualex – www. Akvariekonsulenten - Akvaristiske tidsskrifter/Akvarieforeningsblade
 
Erik Lind Larsen blev på grundlag af denne indstilling udnævnt til Æresmedlem af Dansk Akvarie Union på Unionens ekstraordinære generalforsamling i Vejle den 6. marts 2010
 

Print this page