Københavns Akvarieforening
Forsiden  Foreningen  Møder  Akvariebladet  Galleri  Faktasider  Links 

Forsiden / Foreningen / De gamle koryfæer / Per Jeppsson
Per Jeppsson

 
 
 AKVARIEBLADET 1998:
 
 Per Jeppsson
 
Dansk akvariehobby har mistet en af sine mest markante personligheder. Per Jeppsson er død. Han sov stille og fredfyldt ind lørdag den 10. januar (1998) med sin elskede Rigmor ved sin side.
 
Det er svært at finde nogen, der har været med i akvariehobbyen længere end Per. Det er, som om han har været der altid – og altid engageret og involveret. Per var de klare meningers mand, men han respekterede andres synspunkter og lyttede til dem. Han var i det hele taget en samarbejdets mand. Han gav på et tidspunkt udtryk for over for mig, at man ikke kunne være så uenig med nogen, at man ikke kunne tale sammen, og at der altid var noget positivt at finde hos andre mennesker.
 
Pers store betydning for Storkøbenhavns Akvarie Klub er uomtvistelig, men det er der andre, som bedre kan udtale sig om end jeg.
 
I videre akvariekredse var Per først og fremmest kendt som en engageret og levende foredragsholder og som en myndig og kompetent akvariedommer. Det var på det sidstnævnte felt, jeg lærte Per at kende, da jeg i 1980 blev uddannet som akvariedommer under hans ledelse. Pers holdninger lå som en klar ledetråd i hele uddannelsesforløbet: Det var vigtigt, at vi havde vores egne meninger og tog kritisk stilling til problemerne, men det var også en selvfølge, at når beslutningerne var truffet og regler og fortolkninger var fastlagt, så måtte vi være loyale over for de fastlagte retningslinier, selv om de måske ikke var helt, som vi selv kunne ønske det.
 
Per Jeppsson understregede sin indstilling om samarbejde, da han i 1982 indgik i ”Udvalget til revision af bedømmelsesreglerne”, der blev nedsat af DAU, Kontaktudvalget og Selskabet for Stuekulturer. Med sin omfattende viden og erfaring og sit store engagement satte han sit tydelige præg på de nye, reviderede bedømmelsesregler og vejledninger, som udkom den 1. april 1984.
 
Pers sidste store indsats på dette område var, da han tog initiativet til oprettelsen af Dansk Akvariedommersammenslutning som et redskab til at skabe bedre og mere ensartede bedømmelser landet over. I de første år indgik han i ledelsen som sammenslutningens kasserer, senere som en meget aktiv debattør på årsmøderne. Så sent som i mødet den 1.-2. november 1997 fik Pers indlæg og forslag afgørende indflydelse på årsmødets beslutninger.
 
Når alt dette er glemt, vil et stå tilbage i erindringen: Mennesket Per Jeppsson, det naturlige midtpunkt hvor vi end mødtes, engageret, inspirerende, spændende at høre på og tale med, humørfyldt trods alvorlig sygdom i de senere år. Den danske akvariehobby er blevet fattigere med tabet af Per Jeppsson.
 
Æret være hans minde.
 
Poul Petersen
Dansk Akvarie Union
 
 

 Per Jeppsson

 

Storkøbenhavns Akvarie Klub har mistet et af vore meget aktive medlemmer. Per Jeppsson sov stille ind lørdag den 10. januar (1998) efter nogen tids sygdom.

 

Ved klubbens 40 års jubilæum blev Per udnævnt til æresmedlem. Per har flere gange været med i klubbens bestyrelse, én gang som formand.

 

Per har gennem den tid, jeg kan huske, betydet meget for klubben. Da vi ikke længere kunne være inde i centrum af København, var det ham, der foreslog vort nuværende mødelokale i Gladsaxe Hovedbibliotek.

 

Per var den udadvendte type og derfor en god ambassadør for klubben gennem sit virke som aftenskolelærer, foredragsholder, instruktør for nye dommere samt akvariedommer. Når klubben holdt udstillinger var Per også med, både som udstiller, medarrangør og en aldrig svigtende arbejdskraft.

 

Per var blandt andet med til at revidere bedømmelsesreglerne for derefter at starte Dansk Akvariedommersammenslutning, hvor han så sent som den 1. november deltog på årsmødet.

 

Æret være hans minde.

 

Sven A. Knudsen

Københavns Akvarie Klub


Print this page