Københavns Akvarieforening
Forsiden  Foreningen  Møder  Akvariebladet  Galleri  Faktasider  Links 

Forsiden / Foreningen / De gamle koryfæer / Axel W. Jensen
Axel W. Jensen

 
 
 AKVARIET 1935/36 Side 7:

 

 25 Aars Jubilæum

 

Tirsdag den 1. ds. fejrede Direktør i Falck’s Redningskorps, Hr. Axel Jensen, sit 25 Aars Jubilæum. Jubilaren modtog i den Anledning mange smukke Beviser paa den Agtelse og Beundring han nyder i vide Kredse. Blandt Gratulanterne var ligeledes Københavns Akvarieforening. Hr. Direktør Jensen er jo en kendt Personlighed indenfor danske Akvariesport, han var saaledes i mange Aar en trofast Udstiller, og hans smukt tilplantede Akvarier vakte ganske naturligt en stor Beundring. Jubilaren, der i en Aarrække var Medlem af Akvarieforeningens Bestyrelse, og en Tid Formand for denne, bedes herigennem modtage vor hjertelige Lykønskning.

 

 

 AKVARIET 1937/38 Side 46:

  

 † Direktør Axel W. Jensen †

 

Lederen af Entreprenør-Afdelingen i Falcks Redningskorps, Direktør Axel W. Jensen, afgik ved døden den 5. marts i en Alder af 57 Aar.

 

Direktør Jensen, der havde været ansat i Redningskorpset siden 1910, var en velkendt Personlighed indenfor dansk Akvariesport, og han var i Virkeligheden en af dens Foregangsmænd. Fra sin tidligste Ungdom havde han Interesse for Naturen og da navnlig for den Natur, der rører sig i vore Indsøer og Aaer, og dette førte senere til, at han blev Akvarieven og med stor Lyst deltog i Foreningslivet og Udstillinger. Axel Jensen var en af de første herhjemme, der nærmere grundede over den biologiske Ligevægt i Akvariet, og allerede for 22 Aar siden havde jeg mange Diskussioner med ham om dette Spørgsmaal. Han var Tilhænger af det stærkt tilplantede Akvarium, ikke alene for det skønhedsmæssige Indtryks Skyld, men fordi han havde Erfaring for, at fiskenes hele Sundhedstilstand og Udseende var afhængig af Akvariets Beplantning.

 

I en lang Aarrække hørte Axel Jensen til den trofaste Stab af Udstillere indenfor Selskabet for Stuekultur, og mange vil endnu huske hans smukt tilplantede Akvarier, der altid var sikre paa en Ærespræmie.

 

I mange år, fra Msaj 1917, var Axel Jensen Bestyrelsesmedlem af Københavns Akvarieforening, og i tiden fra Maj 1925 til November 1931, var han denne Forenings skattede Formand. Naar Axel Jensen i de senere Aar havde trukket sig tilbage fra Akvariesagen, skyldtes det ikke hans manglende Interesse for denne Sag, tværtimod var han interesseret til det sidste og mødte hvert Aar til Foreningens Udstilling, men hans store Arbejde indenfor Redningskorpset lagde for stort Beslag paa hans Fritid.

 

Axel Jensen efterlader sig et smukt Minde indenfor dansk Akvariesport.

 

K. K. Laursen


Print this page