Københavns Akvarieforening
Forsiden  Foreningen  Møder  Akvariebladet  Galleri  Faktasider  Links 

Forsiden / Faktasider / Tips & triks / Indkøb af fisk
Indkøb af fisk

Når du starter et nyt akvarium op, er det vigtigt, at du ikke straks sætte fiskene i, men venter mindst en uge, se mere om dette under vandet. I et nyt akvarium bør du endvidere kun starte med nogle få fisk og først efterhånden sætte flere fisk i.

Inden du anskaffer dig nogle nye fisk, prøv da at finde ud af lidt om disse fisk, deres livskrav, adfærd og størrelse for at se, om fiskene vil passe i dit akvarium f. eks. med hensyn til temperatur, surhedsgrad, hårdhedsgrad og indretning. Vær især opmærksom på, at visse fisk stiller særlige krav til foderet. Nogle arter vil kun tage levende foder. De fleste kan dog vænnes til frostfoder, mens de ikke vil tage tørfoder. Akvariehandlere kan naturligvis ikke vide alt om alle fisk, og desværre findes der enkelte, som er mere interesserede i at sælge end i at vejlede, så hvis du ikke er sikker på at have fået alle nødvendige oplysninger, vent da med at købe fiskene, til du selv har fundet flere oplysninger enten i bøger eller på internettet. Vær også opmærksom på, at der findes mange 'små, søde' fisk til salg, f. eks. Bali-haj og flere cichlider, der i virkeligheden kun er små unger , men som kan vokse op til at blive 30-50 cm store. Inden de når denne størrelse har de naturligvis ædt alle øvrige fisk i dit akvarium. Også visse mallearter kan blive ret store. Lad være med at tro på, at 'fiskene vokser efter akvariet' - du kan kun sulte dine fisk til ikke at vokse, og det er vel ikke den måde, vi ønsker at holde fisk på?

Når du så kommer hjem med dine fisk, lad da være med straks at hælde dem ned i akvariet. Åbn posen og lad den flyde i overfladen, og hæld så ca. en kopfuld vand fra akvariet ned i posen. Gentag dette med 5-10 minutters mellemrum 6-8 gange. Herved opnås, at vandet i posen får samme temperatur som vandet i akvariet, samt at fiskene langsomt vænnes til de vandværdier, der er i dit akvarie. Løft herefter stille og roligt posen op i et af de nederste hjørner, således at fiskene forsigtigt hældes ud.


Print this page