Københavns Akvarieforening
Forsiden  Foreningen  Møder  Akvariebladet  Galleri  Faktasider  Links 

Forsiden / Faktasider / Tips & triks / Filtrering
Filtrering

Hvorfor et filter?
Et akvarium kan sagtens fungere fint uden filter. Det kræver dog få fisk, en kraftig plantevækst og hyppige vandskift. Da vi gerne vil have mange fisk, kan det være nødvendigt at udstyre akvariet med et filter, og også af andre årsager kan et filter være velegnet.

Filterets funktion er naturligvis at tilbageholde snavs og småpartikler, så vandet bliver klart, men derudover dannes der snart en bakteriehinde på overfladen af filtermaterialerne, og disse bakterier nedbryder det tilbageholdte snavs. Grundet vandgennemstrømningen vil forholdene i filteret være iltrige, hvorfor bakterierne er af de såkaldte aerobe typer. Nedbrydningsprodukterne - mest nitrater og fosfater - vil opløses i vandet og skylles gennem filteret og ud i akvariet hvor de bliver til gødning for planterne.

Filterets udstrømmer bør placeres således, at den skaber en god vandbevægelse i overfladen. Det forhindrer dannelsen af en bakteriefilm på overfladen. Sørg også for at filteret skaber en bevægelse, så de nedre og de øvre vandlag blandes, så der ikke opstår 'lagdeling' i vandet med koldt vand i bunden og meget varmere vand foroven eller med stillestående iltfattigt vand ved bunden.

Filtertyper:
Filtre kan fås i mange udformninger, der alle kan være udmærkede. Et avanceret (og dyrt) filter med flere funktioner vil sædvanligvis give en bedre virkning end et simpelt.

Filterets størrelse
Filterets pumpeeffekt (i liter pr. time) skal normalt være den samme som akvariets størrelse i liter.


Print this page