Københavns Akvarieforening
Forsiden  Foreningen  Møder  Akvariebladet  Galleri  Faktasider  Links 

Forsiden / Akvariebladet / Artikler fra bladet / 2010 / Blågrønalger i akvariet
Blågrønalger i akvariet

 Tekst og foto: Poul Petersen ©
 
I forbindelse med et bestyrelsesmøde kom vi til at diskutere emnet blågrønalger. Det var Volker, der havde været så uheldig at få denne meget uvelkomne alge i et af sine akvarier. Jeg foreslog ham at komme noget snavset vand fra et allerede velfungerende akvarium i akvariet. Han fandt det naturligvis lidt ulogisk, men vi mente, at de gode bakterier, der kom med over sammen med det snavsede vand måske kunne sætte en stopper for problemet.
 

Da jeg kom hjem og kikkede ind i akvarierummet, blev jeg lige mindet om, at jeg faktisk selv havde blågrønalger i ikke mindre end to af mine 48 liters akvarier. Jeg prøvede med vandskift, men der gik kun få dage, så var bunden igen belagt med et tæppe af blågrønalger. Det kunne jo være, at jeg skulle prøve den kur, som jeg var så frejdig at foreslå Volker. Men jeg forstod ham nu godt. Man skal overvinde sig selv for at komme snavset vand ned i et akvarium, hvor der er forureningsproblemer nok i forvejen.

Blågrønalger på et cryptocoryneblad. Gøres der ikke
noget ved problemet, vil blågrønalgerne brede sig og
lægge sig som et tæppe over hele akvariet.

 

Jeg tog mig sammen og rensede akvariet med det største angreb af blågrønalger så godt, jeg nu kunne. Derpå slammede jeg op i mit stueakvarium, som var velkørende. Det snavsede vand herfra hældte jeg derefter med nogen tøven i akvariet med blågrønalgerne. Nu måtte det briste eller bære.

 

Det bristede. Blågrønalgerne kom hurtigt igen!

Her er blågrønalgerne ved at kvæle
et vallisnerieblad.
 
Nu må jeg hellere forklare mig lidt nærmere. Hvad var det, jeg egentlig forventede, der skulle ske i det forurenede akvarium? Lad mig prøve.

 

I et velfungerende akvarium er der en stor bakteriekultur, der først og fremmest findes i bundlaget og i det lysebrune slam, som vi kan se, når vi renser bunden med en slamklokke. Undertiden ligger dette slam også som et tyndt lag hen over bunden og bliver hvirvlet op, når pansermallerne eller andre bundlevende fisk roder rundt på jagt efter føde.
 
Disse bakterier – som jeg kalder de gode bakterier - lever af de organiske foderrester og andet henfaldende organisk materiale og sørger for, at det hurtigt omdannes til uorganiske stoffer, der dels tjener som næring til planterne, dels fjernes ved vores jævnlige vandskift.
 

Hvis denne bakteriekultur er for svag, enten fordi den endnu ikke har nået at udvikle sig, eller fordi den på grund af iltmangel er ved at gå til grunde, så tager blågrønalgerne over, og er de først kommet i gang, så er de ret sejlivede, vel nok fordi betingelserne i akvariet favoriserer netop blågrønalgerne.

Jeg har prøvet med hyppige vandskift, men det hjælper normalt ikke. Det kan dog ske, at blågrønalgerne er forsvundet igen, men det har næsten altid taget så lang tid, at jeg har opgivet og i stedet har tømt akvariet og begyndt for fra. Jeg var dog så heldig, at de forsvandt i det akvarium, hvor angrebet ikke var så alvorligt. Men hvad med et andet?

 

Jeg var næsten klar over, at der var kommet alt for få af de gode bakterier over med det snavsede akvarievand fra stueakvariet. Skal man pode et nyt akvarium, så skal man faktisk have en god portion snavset bundlag fra et fungerende akvarium med over i akvariet. Et par liter vand med lidt svæv er ikke nok.

 

Her kom min dovenskab mig til hjælp. Jeg havde nemlig et akvarium, hvor jeg ikke havde renset op og skiftet vand i længere tid. Det lå faktisk et tykt lag lyst slam over alt, på bunden, på rødderne og i planterne. Det så farligt ud, men nu rensede jeg det op og hældte vandet, der nærmest havde karakter af slamsuppe, op i grønalgeakvariet. Slammet lagde sig som et tykt tæppe hen over grønalgerne og over alt andet i akvariet. Ikke det smukkeste syn – og nu kunne jeg kun vente og se, hvad der skete.

 

Der gik en uges tid. Så syntes jeg, at grønalgerne var ved at være lidt på retur. De bredte sig ikke mere og var ikke så ”frodige” som før. 10-12 dage efter podningen var de faldet endnu mere hen. Jeg slammede grundigt op i akvariet, så det kom til at se ordentlig ud igen. Derved fik jeg også skiftet halvdelen af vandet med rent vand. Efter yderligere et par dage kunne jeg konstatere, at kuren var lykkedes!

 

Jeg har ingen anden forklaring end den, at de gode bakterier udkonkurrerede blågrønalgerne, men jeg har på nuværende tidspunkt ingen præcis forklaring på, hvad der egentlig skete. Men kommer du ud for blågrønalger i dit akvarium, så er kuren tilsyneladende god nok. Men husk, at der skal en kraftig bakteriekultur over i akvariet med blågrønalgerne, før den virker.

 

Prøv det – og lad os høre om dine erfaringer.

 


Print this page